Géén invoertarieven bij voldoende preferentiële oorsprong

Tijdens onderhandelingen over mogelijke handelsakkoorden rijst steevast de vraag of bepaalde goederen op basis van hun oorsprong tegen een verlaagd douanetarief – soms zelfs een nultarief – kunnen worden ingevoerd.

Dergelijke preferentiële oorsprongsregels werden ook opgenomen in het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK. Daarin voorzien beide partijen een nultarief voor de handel tussen beide douanegebieden als de goederen van voldoende preferentiële oorsprong zijn uit de EU of het VK.

In andere gevallen is er wél sprake van invoerrechten.

Wat met verzendingen met een lage waarde?

Voor zendingen van het VK naar de EU met een totale intrinsieke waarde lager dan € 150 – dus zonder transport- en verzekeringskosten – geldt een vrijstelling van Europese invoerrechten. Onder specifieke voorwaarden zijn ook geen invoerrechten verschuldigd voor goederen als productstalen en geschenken.

Omgekeerd: voor zendingen van de EU naar het VK ligt de drempelwaarde op £ 135 voor de vrijstelling van Britse invoerrechten.

De preferentiële oorsprong aantonen in 3 stappen

Wil u aanspraak maken op de nultarieven, dan gelden strikte voorwaarden én u moet de preferentiële oorsprong van uw goederen aantonen.

Volg daarvoor dit 3-stappenplan:

Stap 1: ken de samenstelling van uw goederen

U geniet een vrijstelling van invoerrechten voor twee soorten goederen:

Geheel verkregen producten in de EU of het VK

Voorbeeld: melk van Belgische koeien kan in het VK worden ingevoerd zonder invoerrechten.

Voldoende bewerkte of herwerkte producten

Voorbeeld: yoghurt die in België is gemaakt met melk van Belgische koeien, waarvan max. 20% gewicht bestaat uit  suikers of fruit van niet-EU-oorsprong.

TIPS

 • Let op: per product gelden specifieke voorwaarden. Op de Access2Markets-database vindt u alle regels per product.
 • Wordt de bewerkings- of herwerkingsdrempel overschreden, dan kan het voordeliger zijn om de samenstelling van het product te herbekijken of te zoeken naar een Europese grondstofleverancier. Zo komt u bij invoer in het VK alsnog in aanmerking voor het nultarief.
 • De verantwoordelijkheid bij zelf-certificatie ligt bij u als exporteur. Bent u niet zeker over de origine van uw goederen, dan doet u er goed aan contact op te nemen met de specialisten van de FOD Economie.

Stap 2: bewijs de oorsprong van uw goederen

Op de factuur of andere handelsdocumenten zet u een formele verklaring van oorsprong dat de verhandelde goederen voldoen aan de oorsprongsregels in het TCA. Dat volstaat voor elke zending tot € 6.000.

Is de waarde van de oorsprongsgoederen hoger dan € 6.000, dan moet u daarbovenop over een Geregistreerd Exporteur (REX)-nummer beschikken dat u gratis aanvraagt bij de Belgische douanediensten.

Bij een oorsprongsverklaring is de exporteur verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de regels. Met andere woorden, de bewijslast ligt bij u. De douane kan dit willekeurig onderzoeken.

Handig!

Hier vindt u een modeltekst voor een verklaring van oorsprong.

U kan deze verklaring per (verkoop)transactie toevoegen. Dan vult u de periode niet in. Doet u dat wel, dan geldt de verklaring voor alle transacties binnen die termijn.

Exporteert u bijvoorbeeld naar een eigen vestiging in het VK, dan kan u de ‘importers knowledge’ als alternatief voor het attest van oorsprong overwegen.

Stap 3: maak aanspraak op het verlaagde importtarief

Vervolgens moet de invoeraangifte duidelijk aangeven dat de geïmporteerde goederen in aanmerking komen voor een verlaagd importtarief (preferentiële tariefbehandeling).

Hiervoor duidt de aangewezen douane-expediteur de juiste codering aan in volgende vakken van de aangifte:

Vak 36 van de invoeraangifte

 • Code ‘300’ – Toepassing van preferentiële rechten op grond van de handelsovereenkomst EU/VK

Vak 44 van de invoeraangifte

 • Code ‘U116’ – Attest van oorsprong (van de TCA tussen de EU en het VK)

 • Code ‘U118’ – Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke producten

De to-do’s aan export- en importzijde op een rij

Wat te doen als exporteur?

 • Toon aan dat de goederen aan de oorsprongsregels voldoen.

 • Vraag indien nodig aan uw leverancier om een leveranciersverklaring op te stellen.

 • Geef uw klant (de importeur) en uw logistieke dienstverlener een van de volgende zaken mee:

 1. een oorsprongsverklaring op een handelsfactuur of een ander document waarin de goederen worden beschreven
 2. bewijsstukken en bijbehorende documenten als uw klant preferentie claimt (kennis van de importeur)
 • Hou het bewijsmateriaal van de preferentiële oorsprong minstens 4 jaar bij.

 

Wat te doen als importeur?

 • Verzamel bewijs van de oorsprong van het product vóór u preferentie claimt. Dit kan zijn:

 1. een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring op een handelsfactuur of een ander -document waarin de goederen worden beschreven
 2. bewijsstukken en bijbehorende documenten als u preferentie claimt (kennis van de importeur)
 • Vraag preferentie aan in het daarvoor voorziene deel op uw douaneaangifte voor invoer.

 • Lever het bewijs van oorsprong op verzoek van de douaneautoriteiten.

 • Hou het bewijsmateriaal minstens 4 jaar bij.

Cover E-book Exporteren naar VK

Meer info? Duik in ons draaiboek!

Meer weten over hoe u de preferentiële oorsprong van uw goederen aantoont en uw handel met de Britse markt in optimale banen leidt? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.