Ongezette diamant

Wie ongezette diamant naar een derde land als het VK exporteert, is verplicht om een exportvergunning aan te vragen bij de Algemene Directie voor Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie. De aanvraag kan eventueel ook via het Diamond Office in Antwerpen.

Het VK en het Kimberly Process

Vóór de Brexit maakte het VK als EU-lidstaat deel uit van het Kimberley Process (KP). Dat is het internationale samenwerkingsverband om conflictdiamanten uit de handel te weren. Na de Brexit is het VK in 2021 als afzonderlijk lid toegetreden tot het KP-netwerk.

Naast de Belgische FOD Economie telt de EU nog 5 andere communautaire autoriteiten die de KP-certificaten en verzegeling van ruwe diamant inspecteren. Een van die controlecentra bevindt zich in Londen.

Goederen onder embargo

Exporteert u via het VK naar een eindgebruikersbestemming met handelsbeperkingen zoals Rusland of Noord-Korea? In dat (weinig waarschijnlijke) geval zijn er niet één maar twee exportvergunningen nodig: een Britse én een Europese.

Uw klant of tussenpersoon in het VK vraagt dan de Britse vergunning aan, terwijl u als exporteur instaat voor de Europese uitvoervergunning.

Strategische goederen

Exporteert u civiele wapens en militair materieel naar het VK, dan heeft u een exportvergunning nodig.

Hetzelfde geldt voor alle goederen voor tweeërlei gebruik of ‘dual use’ die u naar de Britse markt overbrengt. Wel staat het VK daarbij op de lijst van landen waarvoor de uniale algemene uitvoervergunning EU001 geldt. De landen op die lijst beschouwt de EU als bevriend en ongevoelig, denk aan de VS en Canada.

Registratie voor de uniale vergunning EU001

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in goederenexport naar het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.