Indekken of niet? That’s the question!

Is indekking tegen wisselkoersrisico’s een must voor iedereen die handeldrijft met het VK? Neen. Sommige bedrijven nemen zelfs beredeneerd de bluts met de buil.

Hou rekening met deze factoren om de knoop door te hakken:

 

Uw winstmarge

Bedrijven met een kleine winstmarge riskeren een groot verlies aan winstgevendheid bij een koersval van 5 of 10%. Situeert uw marge zich pakweg rond de 30%, dan verteert u zo’n grote schommeling makkelijker.

Uw omzet in pond

In hoeveel valuta loopt u risico’s? En wat is het aandeel van uw pondenomzet in uw totale omzet? Hoe groter dat aandeel, hoe zwaarder een koersval zal doorwegen. En hoe beter u zich ertegen moet indekken.

De doorlooptijd van uw offertes

Verstrijkt er doorgaans veel tijd tussen uw offerte en de ondertekening van het contract, dan bent u lang blootgesteld aan wisselkoersrisico’s.

De betalingstermijnen

Hanteert u lange betalingstermijnen of staat u soms betalingsuitstel toe? Ook dan wordt uw bedrijf veel langer blootgesteld aan wisselkoersrisico’s.

De duurtijd van het contract

Lopen uw contracten over een lange termijn, win dan zeker het advies in van uw bank. Bij afnamecontracten vereist zekere afname immers een andere wisselkoersstrategie dan bij potentiële afname.

De strategie van uw concurrenten

Stel, u dekt zich in, maar uw concurrenten niet. Dan hebben zij baat bij een versterking van het pond tijdens de contractlooptijd. Bij een verzwakking van de munt, geniet u dan weer een concurrentieel voordeel.

3 tips om wisselkoersrisico’s schaakmat te zetten

1. Maak uw contracten waterdicht

Onderhandel waar mogelijk contracten in euro’s met uw klanten in het VK. Of probeer een wisselkoersclausule te voorzien, zodat prijsaanpassingen mogelijk zijn.

Blijkt dat allebei niet mogelijk, maak dan de afweging of u zich extra moet beschermen tegen wisselkoersrisico’s.

2. Check of een termijncontract aangewezen is

Heel wat instrumenten kunnen u tegen een koersval beschermen. Maar een termijncontract is veruit de courantste optie.  

Zo werkt deze methode:

  • Stel dat u uw betaling in ponden over 3 maanden binnenkrijgt. Dan kan u met uw bank een overeenkomst afsluiten waarbij u een bepaald bedrag aan Britse ponden verkoopt op een specifieke datum aan een welbepaalde koers.

  • De koers in het termijncontract wordt bepaald op basis van de spotkoers en de swappunten. Dat is het renteverschil tussen het pond en de euro op het moment dat u het termijncontract afsluit.

  • Op de vervaldatum verkoopt u de ponden die u ontvangt aan de termijnkoers die in het termijncontract staat, ongeacht de actuele wisselkoers van het pond.

 

Het voordeel: u hoeft niet wakker te liggen van een daling van het Britse pond tussen de datum van indekking en het moment van betaling.

De keerzijde van de medaille: met een termijncontract kan u niet profiteren van een eventuele stijging van het pond.

Bonustip: dek u tijdens de offertefase niet in met een termijncontract

Dekt u zich tijdens de offertefase in met een termijncontract, dan hangt u eraan vast, ook als het niet tot een deal komt. In zo’n geval neemt u best een optie.

Met een optie beschermt u zich – mits betaling van een premie – tegen een ongunstige koersevolutie, maar tegelijk behoudt u het recht om van de indekking af te zien als het contract niet doorgaat.

3. Steek uw licht op bij uw bank of kredietverzekeraar

Draait u een aanzienlijke omzet in ponden? En wordt uw bedrijf lange tijd blootgesteld aan koersschommelingen? Betrek dan zeker tijdig uw bankier of kredietverzekeraar. Zij maken samen met u een analyse op maat en berekenen het verschil tussen een contract in euro’s en een pondencontract met dekking.

Het voordeel: u kan zo een buffer aanleggen en vrijwaart de winstgevendheid van uw export naar het VK in geval van een muntdaling.

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in goederenexport naar het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.