Een kanttekening vóór u begint

In 2023 legde het VK een wetsvoorstel op tafel over ‘de gehandhaafde EU-wetgeving (Intrekking en Hervorming)’. Als dat wetsvoorstel in zijn huidige vorm wordt behouden, dan zal er een bredere herziening gebeuren van bepaalde aspecten van de EU-afgeleide intellectuele eigendomswetgeving.

Check de website van de Britse overheid voor de recentste updates.

1. Merken

De bescherming van Uniemerken telt niet meer in het VK. Wel creëerden de Britten automatische rechten voor alle belanghebbenden in het VK én de EU.

Die zogeheten ‘vergelijkbare merken in het VK’ weerspiegelen de oorspronkelijke rechten op het vlak van reikwijdte en duurtijd.

Let op!

2. Modellen

Het VK erkent zowel ingeschreven als niet-ingeschreven modellen. Modellen gelijktijdig uitbrengen in het VK en de EU biedt meer zekerheid, zodat de vereiste ‘nieuwheid’ in beide territoria wordt erkend.  

Ingeschreven modellen

Vergelijkbare rechten zijn ook gecreëerd voor modellen die al zijn ingeschreven: de ‘opnieuw-ingeschreven modellen’.

Nieuwe modelrechten kan u ook inschrijven bij het UK IPO.

Niet-ingeschreven modellen

De EU-regelgeving voor niet-ingeschreven modellen geldt niet meer in het VK.

De nieuwe regeling bevat zowel vergelijkbare als nieuwe rechten.

3. Patenten (octrooien)

Het VK maakt nog altijd deel uit van het Europees Octrooiverdrag. Dus zowel het UK IPO als het Europese Octrooibureau kunnen octrooien voor het VK afleveren. U kan een octrooi rechtstreeks aanvragen bij een van beide bureaus voor hun respectievelijke territorium.

Voor een internationale octrooiaanvraag in het kader van het Octrooisamenwerkingsverdrag kan u dan weer de geldigheid aanvragen in het VK.

3 veelgestelde vragen rond octrooien in het VK

1.  Wat met aanvullende octrooicertificaten

De procedure, bewijsvereisten en termijnen om aanvullende octrooicertificaten aan te vragen, zijn dezelfde als vóór de Brexit. Ze bieden bescherming voor de periode tussen de datum van de octrooiaanvraag en de eerste vergunning om het product in de handel te brengen, met een maximale duurtijd van 5 jaar.

Om nieuwe aanvullende octrooicertificaten aan te vragen, heeft u deze twee zaken nodig:

  • een octrooi voor het territorium van het VK (verleend door het UK IPO of het Europese Octrooibureau)
  • een in het VK geldige vergunning om het product in de handel brengen

2.  Wat met octrooien voor medicijnen en gezondheidsproducten?

Voor nieuwe vergunningen heeft u mogelijk twee aparte marktvergunningen nodig voor het VK. Het Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) verleent momenteel immers nieuwe vergunningen voor Engeland, Schotland en Wales. Terwijl het Europees Geneesmiddelenbureau nog steeds de vergunningen aflevert voor Noord-Ierland.

Dateren uw marktvergunningen van vóór de Brexit, dan kregen die een omzetting via de ‘grootvaderclausules’. Ze blijven dus geldig voor het volledige grondgebied van het VK.

3.  Wat met verpakkingen van geneesmiddelen?

Volgens de Windsor-overeenkomst is het MHRA verantwoordelijk voor de beoordeling van alle medicinale producten die in het VK worden verkocht.

Op de verpakkingen moet u ‘UK only’ vermelden. Ook mogen er geen EU-veiligheidskenmerken – streepjescodes of unieke identificatiemiddelen – op de verpakking staan.

4. Auteursrechten

Volgens de Berner Conventie inzake de bescherming van werken van letterkunde en kunst, erkent het VK auteursrechten op creatieve werken. Daarvoor is geen registratie vereist.

Ook de beschermingen via de Softwarerichtlijn en de Richtlijn Informatiemaatschappij blijven deel uitmaken van de wetgeving van het VK.

Opgelet! Een aantal initiatieven zijn niet meer van toepassing:

  • de Portabiliteitsverordening, die consumenten toeliet om toegang te blijven hebben tot online-inhoudsdiensten

  • de regeling van auteursrechten voor satellietuitzendingen

  • de wederzijdse bescherming voor databankrechten

  • de uitzondering voor verweesde werken

Wat met de auteursrechtelijke bescherming van databanken?

De creatie van nieuwe nationale databankrechten wordt door de Britten enkel voorbehouden voor burgers, inwoners en bedrijven in het VK.

Let wel: databankrechten die het resultaat zijn van een substantiële investering (zonder te moeten voldoen aan de nieuwheidsvereiste) en die vóór 1 januari 2021 volgens de Europese Databankrichtlijn werden gecreëerd, blijven bestaan in het VK voor de rest van hun duur.

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Meer weten over de bescherming van uw intellectuele eigendom in het VK? Op zoek naar informatie over andere vormen van IP, zoals kwekersrechten en bedrijfsgeheimen? Of dieper duiken in alle facetten van export naar het VK? Dit e-book biedt u de nodige inzichten om praktisch aan de slag te gaan.