CE-markering (voorlopig!) nog geldig in het VK

Op 1 augustus 2023 kondigden de Britten het plan aan om de erkenning van de CE-markering voor de 18 productcategorieën beheerd door het Department of Business & Trade met onbepaalde duur te verlengen.

Voorlopig kan u dus de meeste producten met een CE-markering nog op de Britse markt plaatsen zonder aanvullende UKCA-markering.

Goed om te weten: er zijn enkele uitzonderingscategorieën. Een overzicht:

 • medische apparatuur

 • spoorproducten

 • bouwproducten

 • civiele explosieven

 • scheepsuitrusting

 • kabelbanen

 • ecodesign

 • vervoerbare drukapparatuur

 • gevaarlijke stoffen (RoHS)

Lees meer over deze uitzonderingscategorieën.

TIP: volg de evoluties op

Houd de publicaties rond UKCA nauwgezet in de gaten. Voor bouwmaterialen, bijvoorbeeld, wordt de UKCA-markering verplicht vanaf 30 juni 2025. Maar voor de meeste andere producten staat er voorlopig geen einddatum op het gebruik van enkel de CE-markering. To be continued.

UKCA in een notendop

Met de Britse conformiteitsbeoordeling UK Conformity Assessed (UKCA) toont u dat uw product voldoet aan de Britse wetgeving ter bescherming van de consument.

Een UKCA-keurmerk is verplicht voor producten die:

 • op de markt worden gebracht in Engeland, Schotland of Wales (niet in Noord-Ierland)

 • gereguleerd worden door de UKCA-reglementering

Voor sommige producten is een conformiteitsbeoordeling door derden verplicht, voor andere volstaat een eigen verklaring van overeenstemming. Enkel de fabrikant of diens vertegenwoordiger mag een UKCA-merkteken aanbrengen en draagt hiermee de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit.

Designated Standards: wat, wanneer, hoe?

Productspecifieke eisen – in het Engels vaak ‘technical requirements’ of ‘essential requirements’ genoemd – verschillen van product tot product. Conformiteit hiermee kan ook worden aangetoond via Designated Standards.

Tip: check de instanties die een conformiteitsbeoordeling mogen uitvoeren.

Veelgestelde vragen rond UKCA

Verschilt UKCA sterk van CE?

In grote lijnen komt UKCA overeen met de CE-markering:

 • Productdekking: de meeste producten die onder de Europese CE-regelgeving en -richtlijnen vallen, zijn ook onderworpen aan de UKCA. Opvallende uitzondering: aerosolproducten.

 • Conformiteitsnormen: veel Designated Standards zijn afgestemd op de geharmoniseerde EU-normen, maar kijk toch altijd de productspecifieke regels na.

 • Conformiteitsverklaring: de Britse verklaring vertoont kleine verschillen met de Europese.

Zijn er specifieke etiketteringsvereisten?

De Britse overheid legt op waar u het UKCA-keurmerk precies moet aanbrengen: op het product zelf, de verpakking, de handleiding … 

Ontdek de details op de website van de Britse overheid.

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in goederenexport naar het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.