Van uitvoeraangifte tot uitgangsbevestiging

Exporteert u goederen naar het VK, dan doorlopen ze een reeks douaneformaliteiten in drie fases. Elk met een eigen rits aan praktische aandachtspunten. Een overzicht!

Fase 1: een uitvoeraangifte indienen

Goederen die het Europese douanegebied zullen verlaten, moeten tijdig worden aangegeven voor export bij de douane-instanties. Om dat juist te doen, schakelen veel bedrijven een douanevertegenwoordiger in.

Doet u de uitvoeraangifte toch liever zelf? Dat kan elektronisch via PaperLess Douane & Accijnzen (PLDA), de webapplicatie van de Belgische Douane. Daarvoor moet u eerst wel een EORI-nummer aanvragen via de website van FOD Financiën.

U dient uw goederen in bij het Belgische douanekantoor waar u als exporteur bent gevestigd. Of daar waar de aangestelde consolidator of transporteur (groupage) de producten verzamelt voor uitvoer naar het VK.

Zorg dat u beschikt over volgende zaken:

Identificatiegegevens en EU EORI-nummer van de betrokken partijen (exporteur, douanevertegenwoordiger …)

Identificatiegegevens van de goederen (Taric-code, gewicht, eenheden), plaats en verpakking

Gegevens over het vervoermiddel

Gegevens over het land van (economische) oorsprong en bestemming

Informatie over de preferentiële oorsprong van de goederen

Commerciële en financiële informatie (Incoterms®, factuurwaarde en -valuta, wisselkoers, verzekering ...)

Overige noodzakelijke documenten:

 • (Pro-forma)factuur

 • Vervoersdocument

 • Eventuele controlecertificaten

Fase 2: documentatie en controle

Op basis van de uitvoeraangifte voeren de bevoegde douane-instanties een risicoanalyse uit. Ze brengen de betrokken partijen op de hoogte als er extra documentaire of fysieke controles van de producten nodig zijn. Anders geven ze de goederen vrij voor uitvoer.

Fase 3: uitgangsbevestiging

Zodra de goederen de EU hebben verlaten, stuurt de douane een uitgangsbevestiging met datum op naar de aanvrager van de uitvoeraangifte (u of uw douaneagent). Dat bewijs heeft u nodig voor vrijstelling van Belgische btw bij uitvoer van goederen.

TIP: u kan de douaneformaliteiten ook uitbesteden 

Zowel Vlaanderen als het VK tellen honderden douanevertegenwoordigers die u praktisch kunnen ondersteunen met:

 • het vervullen van alle douaneformaliteiten voor uw handelsactiviteiten;
 • het nagaan van eventuele invoertarieven voor uw goederen;
 • een inschatting van de kosten die douaneformaliteiten met zich mee brengen.

Ontdek de volledige lijst met erkende douanevertegenwoordigers.

Wat met btw bij uitvoer?

De b2b-verkoop van goederen die u naar het VK verscheept, is vrijgesteld van Belgische btw. Maar om die vrijstelling te verantwoorden, moet u wel formeel aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken.

De btw-vrijstelling geldt in deze twee situaties:

1. U vervoert de goederen zelf of laat ze vervoeren of verzenden

Zorg dat het douanekantoor een kopie heeft van de verkoopfactuur of een document dat alle gegevens van de verkoopfactuur bevat.

Als verkoper moet u documenten bezitten die de echtheid van de uitvoer bewijzen: bestelbon, uitvoeraangifte en vervoers- en betalingsdocumenten …

2. De Britse koper vervoert de goederen zelf of laat ze vervoeren of verzenden

In dat geval bezorgt de Britse koper u bij ontvangst van de goederen een ontvangstbewijs waarin de volgende zaken staan vermeld:

 • Leveringsdatum

 • Goederenbeschrijving

 • Land van bestemming

Opgelet: de btw-bewijslast ligt bij u als exporteur

 • Uw naam en btw-nummer moeten in vak 44 van de uitvoeraangifte staan.
 • De uitvoeraangifte moet de stempels dragen van het douanekantoor van uitvoer én het douanekantoor van uitgang.
 • De export van goederen waarvoor de vrijstelling geldt, neemt u op in vak 47 van de Belgische btw-aangifte.
 • Op de factuur moet u de btw-vrijstelling vermelden.

Wat met accijnzen?

De uitvoer van accijnsgoederen (zoals alcohol en tabak) naar een derde land als het VK brengt ook extra verplichtingen met zich mee. Bovenop de EMCS-formaliteiten voor de controle van accijnsbewegingen, moet u:

 • uitvoeraangiftes indienen in het PLDA-aangiftesysteem

 • een ‘registered cosignor’ aanspreken in het VK

Opgelet met accijnsgoederen onder schorsing van betaling

Voor dit soort accijnsgoederen moet u elektronische administratieve documenten (e-AD’s) aanmaken. En dat is een taak die u niet kan uitbesteden. U moet er zelf voor instaan vanuit uw belastingentrepot.

Tip: communiceer in dit geval duidelijk met uw douanevertegenwoordiger om alle administratieve processen op elkaar af te stemmen.

Wat met invoerrechten en oorsprongsbewijzen?

Dankzij het akkoord tussen het VK en de EU zijn er geen importheffingen voor goederen van voldoende EU- of VK-preferentiële origine.

Maar om van nultarieven te genieten, is een oorsprongsverklaring vereist. Daarmee geeft u aan in welk land uw product is gemaakt.

Ontdek hoe u de preferentiële oorsprong van uw goederen aantoont.

Cover E-book Exporteren naar VK

Meer info? Check ons draaiboek!

Meer weten over zowel de export- als importformaliteiten bij handel met het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.