Levensmiddelen, plantaardige en dierlijke producten

Extra douaneformaliteiten

Voor levensmiddelen, planten, dieren en plantaardige en dierlijke producten rolt het VK stapsgewijs extra douaneformaliteiten uit. Denk aan:

 • fytosanitaire en gezondheidscertificaten, waarmee u bewijst dat uw goederen voldoen aan de nationale kwaliteitseisen van het land van herkomst.

 • prenotificatie in IPAFFS, het platform waarmee u de Britse autoriteiten inlicht dat u bepaalde plantaardige of dierlijke producten invoert via een (lucht)haven in het VK

 • fysieke SPS-controles in Border Control Posts (BCP) of Control Points (CP).

Met welke extra douaneformaliteiten u als Vlaamse exporteur rekening moet houden, hangt af van de risicocategorie van uw producten. Tip: check uw risicocategorie via het online overzicht van de Britse overheid.

De deadlines voor de extra formaliteiten werden al enkele keren uitgesteld. Hieronder vindt u een stand van zaken op basis van de informatie van de Britse overheid.
 

Planten en plantaardige producten
Categorie Fytosanitair certificaat nodig? Prenotificatie in IPAFFS? SPS-controles?
Hoog risico Ja Ja Ja, vanaf 30 april 2024
Middelmatig risico Ja Ja Ja, vanaf 30 april 2024
Laag risico Neen Neen Minimaal
Dieren en dierlijke producten
Categorie Gezondheids-certificaat nodig? Prenotificatie in IPAFFS? SPS-controles?
Hoog risico Ja Ja Ja, vanaf 30 april 2024
Middelmatig risico Ja, vanaf 31 januari 2024 Ja Ja, vanaf 30 april 2024
Laag risico Neen Ja Minimaal


Let op! Door de stapsgewijze invoering van de nieuwe formaliteiten en het veelvuldig uitstel, doet u er goed aan de vereisten voor verschillende productcategorieën te dubbelchecken via de website van de Britse overheid.

Voor producten van dierlijke oorsprong, kan u een overzicht van de goederencodes vinden via deze webpagina van de Britse overheid. U vindt er een Excel-document met een overzicht van de goederencodes.

Voor producten van plantaardige oorsprong, kan u terecht op deze pagina.

5 vragen om u optimaal voor te bereiden

1.  Voldoe ik aan de voorschriften voor etikettering en verpakkingen?

Wil u goederen in Engeland, Schotland of Wales op de markt brengen, hou dan rekening met de reglementering over verplichte info op bepaalde producten. Denk aan de naam en het adres van uw Britse Food Business Operator.

Ontdek alles over voedingsverpakkingen en -labels in het VK.

Lees meer over de uitvoer van producten met een CE-markering.
 

2.  Heb ik een gezondheids- of fytosanitair certificaat nodig?

Voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong (POAO) en plantaardige producten met een hoog risico moet u als invoerder een gezondheids- of fytosanitair certificaat voorleggen. Daarmee bewijst u dat de goederen voldoen aan de nationale kwaliteitseisen van het land van herkomst.

In België levert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de gezondheids- en fytosanitaire certificaten af.

TIP

Download het modelcertificaat voor uw productcategorie en bezorg het aan het FAVV. Doe dat tijdig, zodat een fysieke controle kan worden ingepland.

Digitale vereenvoudiging voor (fyto)sanitaire certificaten

In 2024 komen er directe lijnen tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Het resultaat: minder opvolgwerk voor exporteurs.

 • Voor plantaardige producten: vanaf 1 april 2024 stuurt het FAVV de fytosanitaire gezondheidscertificaten digitaal naar DEFRA. U ontvangt dan een uniek referentienummer waarmee de Britse importeur het certificaat kan terugvinden. (Overgangsperiode: tot 31 maart 2024 moet u uw importeur wel een kopie sturen en het originele certificaat bij de zending voegen.)
 • Voor dierlijke producten: vanaf 1 oktober 2024 verzendt het FAVV het vereenvoudigd gezondheidscertificaat voor export digitaal naar het DEFRA-systeem. U hoeft nadien als exporteur niets meer te doen. (Overgangsperiode: tot 30 september 2024 moet u uw importeur wel nog een verifieerbare kopie van het certificaat bezorgen.)

Let op: u moet de fytosanitaire en gezondheidscertificaten wel op voorhand digitaal blijven aanvragen via het BeCert-platform.

3.  Moet ik een IPAFFS-prenotificatie insturen?

Via het online platform IPAFFS brengt u de Britse autoriteiten vooraf op de hoogte dat u bepaalde risicogoederen invoert via een (lucht)haven in het VK. Die verplichting geldt voor heel wat levensmiddelen, waaronder levende dieren, producten van dierlijke oorsprong (POAO), samengestelde producten en planten en plantaardige producten van middelhoog of hoger risico.

De importeur is verantwoordelijk voor de aanmelding in IPAFFS. Maar als Vlaams bedrijf kan u de Britse importformaliteiten ook zelf volledig in orde brengen, bijvoorbeeld bij verkoop onder de ‘Delivered Duty Paid’-Incoterm. Daarvoor heeft u een (gratis) UK Government Gateway-account nodig en een IPAFFS-registratie.

Doorloop deze 3 stappen om de volledige Britse invoeraangifte te verzorgen:

Stap 1: vraag het nodige certificaat aan bij het FAVV

Om een (fyto)sanitair certificaat te verkrijgen, moet u uw zendingen laten controleren door het FAVV.

Vraag deze controle aan vóór u uw Britse invoeraangifte indient en doe dat tijdig: minstens 48 uur op voorhand – weekends en feestdagen niet meegerekend – bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV in uw provincie.

Stap 2: breng de voorafgaande kennisgeving in orde

Meld op voorhand de komst van de goederen via het IPAFFS-systeem.

Let wel: de invoerder moet zich vooraf registreren in dit systeem. Bepaal ook of u zelf een Brits adres zal opzetten of liever werkt met een in het VK gevestigde gemachtigd vertegenwoordiger om deze formaliteiten af te handelen.

Stap 3: vervolledig de invoeraangifte

Voeg een scan toe van alle nodige documenten en het certificaat in het IPAFFS-systeem.

Doe dat minstens 24 uur vóór de aankomst van de goederen in het VK.

4.  Heb ik een invoervergunning nodig?

Voor bepaalde dierlijke producten, bijvoorbeeld, is een invoervergunning verplicht. Check hier de lijst met vergunningsplichtige goederen.
 

5.  Gebeurt er een SPS-controle op mijn goederen?

Voor levende dieren, kiemproducten en plantaardige producten met een hoog risico voeren de Britse autoriteiten zogeheten SPS-controles uit. Vanaf 2024 worden deze sanitaire en fytosanitaire controles (en alle bijbehorende formaliteiten) opgestart in de Border Control Posts (BCP).

Nuttige links

De export en veiligheid van dierlijke en plantaardige producten is complexe materie.

De Britse overheidswebsite biedt verdere inzichten over de invoer van:

Voor meer details kan u ook onder meer terecht op de websites van:

Accijnsgoederen

Om accijnsgoederen van de EU naar het VK over te brengen, zijn er twee stappen – de uit- en invoerzijde – om rekening mee te houden.

Goed om te weten: de lijst van accijnsgoederen in het VK is vergelijkbaar met de Europese, al zijn er hier en daar afwijkingen.
 

Stap 1: uw accijnsgoederen uitvoeren uit de EU

Cruciaal is dat u kan aantonen dat uw accijnsgoederen de EU correct hebben verlaten. Hoe? Dat hangt af van het regime waaronder ze zich bevinden in de EU:

Regime 1: accijnsgoederen zijn vrijgegeven voor consumptie

 • U betaalde de accijnzen in België, bij productie of import.

 • U heeft een bewijs van uitvoer nodig om de Belgische accijnzen terug te vorderen.

Procedure:

 1. Dien binnen de 12 maanden na betaling van de Belgische accijnzen een verzoek tot terugbetaling in bij het douanekantoor in uw regio.
 2. Breng uw goederen onder een accijnsschorsingsregeling via een rechtspersoon met een fiscale entrepotvergunning voor uw accijnsgoederen.
 3. Stel een e-AD (elektronisch administratief document) op in EMCS (Excise Movement Control System) als vergunninghouder.
 4. De vergunninghouder of douanevertegenwoordiger maakt een uitvoeraangifte op.
 5. Op basis van de uitvoeraangifte in EMCS krijgt u in België betaalde accijnzen terugbetaald.

Regime 2: accijnsgoederen staan onder schorsing

 • Uw goederen zitten in een belastingentrepot.

 • U heeft een bewijs van uitvoer nodig om de schorsing af te sluiten. In België hoeft u geen accijnzen te betalen.

Procedure:

 1. Haal de goederen uit uw belastingentrepot en verwijs naar het export-e-AD wanneer u de levering in het VK bestelt.
 2. Factureer de producten zonder vermelding van accijnzen of verpakkingskosten.
 3. Stel een e-AD op in EMCS als vergunninghouder.
 4. De Belgische autoriteiten wijzen het document een unieke Administratieve Referentiecode (ARC) toe en bezorgen die aan de afzender.
 5. Bereid een uitvoeraangifte voor en ontvang de uitvoernotificatie in EMCS.
 6. U bent vrijgesteld van EU-accijnzen en verpakkingskosten.

Stap 2: uw accijnsgoederen invoeren in het VK

Bij invoer bent u douanerechten, invoer-btw en accijnzen verschuldigd. Op de invoeraangifte geeft u het concrete tijdstip aan waarop dat het geval is.

Daar zijn 3 opties bij:

Optie 1: vrijgegeven voor consumptie

U betaalt de douanerechten, invoer-btw en accijnzen via de douaneaangifte.

Optie 2: speciale douaneregimes

De douanerechten, invoer-btw en accijnzen worden geschorst zolang goederen onder een speciale regeling vallen (bv. douane-entrepot, IPR).

Optie 3: vrij verkeer en accijnsschorsing

U betaalt enkel de douanerechten. Zijn de goederen bestemd voor een accijnsgoederenplaats, dan worden invoer-btw en accijnzen geschorst.

Via het Britse EMCS-systeem stelt u vervolgens het accijnsdocument op om de goederen onder het gekozen accijnsregime te plaatsen.

Militaire en ‘dual use’-goederen

Wat zijn ‘dual use’-goederen?

Dat zijn producten voor militaire (bv. wapensystemen) én civiele doeleinden (bv. lucht- en ruimtevaart, chemische industrie, biotech). Militaire goederen, daarentegen, zijn specifiek ontworpen voor militair gebruik (bv. communicatieapparatuur, wapens). 
 

Hoe wordt de in- en uitvoer reguleerd?

Er gelden strikte controle- en douanemaatregelen om te voorkomen dat Europese ‘dual use’- en militaire goederen na uitvoer in verkeerde handen komen.

Om ze uit te voeren uit België of via ons land te vervoeren, moet u:  

 • de betrokken douanediensten op de hoogte te brengen via een kennisgeving

 • een vergunning Strategische Goederen aanvragen voor in-, uit- of doorvoer bij de Dienst Controle Strategische Goederen (DSCG)

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in goederenexport naar het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.