Wanneer moet ik instaan voor de invoerformaliteiten?

Alles hangt af van uw contract met de importeur (en dan vooral de Incoterms die daarin staan) en de aard van de transactie:

  • Heeft u een contract afgesloten onder de Incoterm ‘Delivered Duty Paid’, dan moet u als exporteur ook de Britse invoerformaliteiten afhandelen.

  • Hetzelfde geldt voor een levering aan particulieren, bijvoorbeeld bij e-commerce.

Welke administratieve voorbereidingen moet ik treffen?

Voor wie als exporteur ook de Britse invoer afhandelt, zijn deze administratieve handelingen een absolute must:

1. Een Brits btw-nummer aanvragen

Naast uw Belgisch btw-nummer is ook een Brits btw-nummer verplicht om de Britse invoerformaliteiten te vervullen. Daarmee kan u bovendien Postponed VAT Accounting opzetten om de import-btw niet meteen te moeten betalen.

Verder kan u ook een fiscaal vertegenwoordiger aanspreken die de Britse btw-formaliteiten in uw naam verzorgt.

Vraag uw Brits btw-nummer aan bij HM Revenu & Customs (HMRC).

2. Een Brits EORI-nummer regelen

Wie zelf de douaneformaliteiten in het VK wenst te verrichten, heeft ook een Brits EORI-nummer nodig. Dat dient als identificatiebewijs tijdens de douaneprocedures aan de andere kant van het Kanaal.

Vraag uw Brits EORI-nummer aan via het platform van de Britse douane.

Of laat de EORI-aanvraag verlopen via een Britse douanevertegenwoordiger.

3. Een DDA opzetten

Wie regelmatig goederen in het VK invoert, zet het best een duty deferment account (DDA) op. Zo kan u de betaling van douanerechten, accijnzen, invoerrechten en btw bundelen en uitstellen tot de 15e van de maand die volgt op de invoer.

Om een DDA op te starten, moet u wel eerst een duty deferment number (DDN) aanvragen bij de Britse douane.

Ontdek meer over DDA’s en DDN’s.

Waar dien ik de Britse invoeraangiftes in?

Zodra u over een Brits EORI-nummer beschikt, kan u de nodige invoeraangiftes indienen bij de Britse douane via het CDS-systeem.

De Britse autoriteiten passen bij import het principe van pre-declaraties toe: op enkele uitzonderingen na, zijn alle Britse invoeraangiftes en formaliteiten al achter de rug wanneer de goederen worden verscheept naar het VK. Bijgevolg controleren de rederijen en Tunnel-uitbater de Britse invoeraangifte.

Moet ik exportvergunningen of certificaten toevoegen?

Dat hangt ervan af. Voor bepaalde soorten goederen moet u bij de Britse invoeraangifte ook een exportvergunning toevoegen. De lijst met zulke producten is gelukkig kort. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Ongezette diamant

  • Strategische goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten.

Als u goederen van dierlijke of plantaardige oorsprong exporteert die door de Britse overheid worden beschouwd als risicovol, moet u ook een fytosanitair of gezondheidscertificaat voorzien.

Ook kan het voorvallen dat er voor de invoer van bepaalde producten specifieke modaliteiten gelden. Zo moeten levende dieren en planten of andere producten mogelijk eerst langs een specifieke controlepost of ‘border control point’ (BCP) passeren voordat u ze op Britse bodem kan introduceren.

TIP

Bekijk hier het overzicht van de specifieke vereisten per product.

Welke administratieve to-do’s zijn er voor het transport?

Heeft u alle Britse invoerformaliteiten vervuld, dan zijn er ook aandachtspunten voor de transportfirma om rekening mee te houden:

Alle zendingen laten registreren

Voor elke zending naar het VK moet uw transportfirma een digitaal formulier invullen in het Import Control System (ICS). Dat formulier heet ‘Safety & Security Declaration’ of ‘Entry Summary Declaration’.

Vervoert u ro-rogoederen per ferry? Dan kan u dit formulier laten invullen tot 2 uur voor aankomst in het VK.

Voor transport via de Eurotunnel ligt de deadline op 1 uur voor aankomst aan de controlezone in Frankrijk.

Bewijsstukken meegeven

De chauffeur die uw goederen naar het VK vervoert, heeft een van deze twee bewijsstukken nodig:

  • een Master Reference Number (MRN) – deze referentie bewijst dat u de Britse invoerdeclaratie op voorhand heeft ingevuld

  • het Britse EORI-nummer dat de invoerder heeft gebruikt bij het invullen van de invoerdeclaratie

Waak er ook over dat de chauffeur een internationaal rijbewijs heeft of – indien nodig – een extra licentie om in het buitenland te rijden.

Moet ik rekening houden met grenscontroles?

Op basis van een risicoanalyse voert het HMRC soms ‘pre-clearance’-inspecties uit bij aankomst van de goederen in het VK. Dat zijn documentaire controles maar ook fysieke inspecties in het controlecentrum.

Via mail krijgt u of uw douaneagent dan een uitnodiging om hiervoor een afspraak te maken. Afhankelijk van het type goederen of controles kan dat tot 5 weken duren.

Cover E-book Exporteren naar VK

Meer info? Check ons draaiboek!

Meer weten over zowel de import- als de exportformaliteiten bij handel met het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.