5 subsidies voor internationale bedrijfsactiviteiten

Kan uw export naar het VK of een andere markt een duwtje in de rug gebruiken? Flanders Investment & Trade (FIT) biedt Vlaamse bedrijven onder meer deze 5 subsidies aan voor de ontwikkeling van internationale bedrijfsactiviteiten.

TIP

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in: uiterlijk 7 dagen vóór de start van het project of de beursdeelname.

1. Prospectiereizen buiten de EU

Tijdens een prospectiereis bezoekt en ontwikkelt u nieuwe afzetmarkten. Het is een persoonlijke en strategisch waardevolle methode om uw exportactiviteiten uit te breiden – met name buiten de EU.

FIT ondersteunt uw prospectiereizen naar niet-EU-markten door tussen te komen in de reis- en verblijfskosten. Dat doen we met een forfaitaire subsidie afhankelijk van uw bestemming. Ook prospectiereizen naar het VK – een ‘derde land’ vanuit Europees perspectief – komen in aanmerking voor deze subsidie.

Ontdek meer over de voorwaarden en het aanvraagproces.

2. Digitale bedrijfscommunicatie creëren of vertalen

Wil u uw digitale kanalen en productinformatie optimaliseren voor internationalisering? Bijvoorbeeld met een meertalige website of webshop, SEO-optimalisatie of een meertalige bedrijfsvideo? Dan is deze subsidie mogelijk interessant voor u!

Het forfaitaire subsidiebedrag hangt af van hoeveel subsidies u eerder ontving:

 • 4.500 euro voor uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT

 • 3.000 euro vanaf de 5e subsidieaanvraag

3. Deelnemen aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Bent u van plan om uit te pakken met een beursstand op een internationale beurs? Dan kan u een subsidie aanvragen voor de huur van de standoppervlakte en de creatie van een modulaire basisstand.

De aanvaarde kosten kunnen max. 10.000 euro bedragen. Het effectieve bedrag hangt verder af van hoeveel subsidies u eerder ontving:

 • max. 75% (7.500 euro) voor uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT

 • max. 50% (5.000 euro) vanaf de 5e subsidietoekenning

Ook voor uw deelname aan niche-evenementen voorziet FIT ondersteuning. Denk aan gespecialiseerde conferenties (voor sectoren als IT, pharma, biotech …), maar ook aan internationale seminaries of workshops.

Let wel: om in aanmerking te komen, moet uw organisatie zichtbaar zijn op het evenement, bijvoorbeeld met een beursstand of door spreektijd in te kopen.

In deze subsidiecategorie bedraagt het steunbedrag:

 • 3.750 euro voor uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT

 • 2.500 euro vanaf de 5e subsidietoekenning

4. Een prospectiekantoor oprichten buiten de EU

In sommige markten – zeker buiten de EU – bent u het best permanent aanwezig met een prospectiekantoor. Zo houdt u continu een vinger aan de pols van de lokale markt- en klantenbehoeften.

Een prospectiekantoor oprichten is echter een dure aangelegenheid. Om de drempel te verlagen, kan u bij FIT een subsidie aanvragen. Die wordt berekend op basis van de werkingskosten van het prospectiekantoor in het eerste werkingsjaar.

De aanvaarde kosten kunnen max. 100.000 euro bedragen. Het effectieve steunbedrag hangt verder af van hoeveel subsidies u eerder al ontving:

 • max. 75% (75.000 euro) voor uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT
 • max. 50% (50.000 euro) vanaf de 5e subsidietoekenning

5. Internationaal maatwerk

Valt uw project onder geen enkel klassiek subsidietype, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie voor internationaal maatwerk. Daarmee wil FIT kmo’s stimuleren om creatieve projecten op te zetten die internationaal ondernemerschap vanuit Vlaanderen bevorderen.

De subsidie wordt berekend op basis van de kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van uw project.

De aanvaarde kosten kunnen max. 25.000 euro bedragen. Het effectieve steunbedrag hangt af van hoeveel subsidies u eerder al ontving:

 • max. 75% (18.750 euro) voor uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT
 • max. 50% (12.500 euro) vanaf de 5e subsidietoekenning

Zal uw eigen personeel het internationaal project uitvoeren? Dan kan u een forfait van 4.000 euro inbrengen.

2 subsidies voor kennisuitbreiding

Ook VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, biedt subsidies aan die uw (internationale) bedrijfsambities ondersteunen. We lichten er twee uit.

TIP

Dien uw subsidieaanvraag bij VLAIO tijdig in: uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van de dienstverlening.

1. De kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille koopt u kennis en/of diensten in bij geregistreerde externe opleidingsverstrekkers of adviesverleners over specifieke thema’s:

 • bedrijfsstrategie

 • internationalisering

 • innovatie

 • digitalisering

 • duurzaamheid

 • beroepsspecifieke competenties

 • financiële geletterdheid

 • personeelsbeheer

Het steunbedrag bedraagt max. 7.500 euro per jaar. Kleine ondernemingen krijgen voor 30% van de kosten steun, middelgrote ondernemingen voor 20%.

2. De kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie richt zich tot bedrijven die zich willen heroriënteren en nieuwe markten willen aanboren naast het VK. De focus ligt op strategisch advies. Dat kan via een externe adviseur, maar u mag de groeisubsidie ook inzetten om een nieuwe medewerker aan te werven die een strategische impact heeft op uw bedrijf.

Voor de kmo-groeisubsidie is er een thematische oproepkalender – met thema’s zoals internationalisering, digitalisering, innovatie en duurzaam en circulair ondernemen.

Het steunbedrag bedraagt max. 50.000 euro per groeitraject.

Duik in onze handige e-books!

Zakenreizen en werken in het VK

Welk visum heeft u nodig om in het VK productief werk te leveren? Wat mag wel/niet tijdens een zakenreis?

Draaiboek: export naar het VK

Met dit e-book heeft u alle praktische info, stappenplannen en nog zoveel meer om vlot te exporteren naar het VK.