Stap 1 – Vraag een EORI-nummer aan

Om de douaneformaliteiten te vervullen aan de Belgische grens, heeft u een Belgisch EORI-nummer nodig.

Dien uw EORI-aanvraag online in via het formulier op de website van de douane.

Stap 2 – Vul de invoeraangifte in (of laat ze invullen)

Bij de invoer van goederen uit het VK komen twee aangiftes kijken:

 • een uitvoeraangifte aan Britse zijde

 • een invoeraangifte aan Belgische zijde

Wie verantwoordelijk is voor beide aangiftes hangt af van de ‘Incoterms’ in uw contracten. Die internationale standaarden geven aan waar de rechten en plichten van een verkoper overgaan op de koper.

Drie veelvoorkomende scenario’s

 1. U bent als importeur verantwoordelijk voor de Belgische douaneformaliteiten

Dit is het geval bij nagenoeg alle Incoterms, met uitzondering van de Incoterm ‘Delivered Duty Paid’ (zie scenario 2).

 1. DDP: alle verplichtingen liggen bij de Britse exporteur/verkoper

Onder de Incoterm ‘Delivered Duty Paid’ zijn zowel de invoer- als de uitvoerformaliteiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Als Belgische importeur hoeft u in dit geval dus niet de Belgische douaneformaliteiten af te handelen.

 1. EXW: alle verplichtingen liggen bij u als importeur/koper

Kiezen u en uw exporteur voor de Incoterm ‘Ex-works’, dan bent u, naast de Belgische invoeraangifte, ook verantwoordelijk voor de Britse uitvoeraangifte. U heeft dan eveneens een Brits EORI-nummer nodig.

Nog belangrijk: bij de Belgische invoeraangifte moet de rederij (of diens vertegenwoordiger) een summiere aangifte (Entry Summary Declaration of ENS) indienen via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA). En dat vóór uw goederen het EU-douanegebied worden binnengebracht.

Vooraleer de goederen worden vrijgegeven, zijn er verder nog drie handelingen essentieel: een aangifte tijdelijke opslag, aankomstmelding en vervolgaangifte.

TIPS

Stap 3 – Check of uw transporteur goed voorbereid is (aan weerszijden van het kanaal)

Uit de praktijk blijkt dat er soms onduidelijkheden zijn over wie welke verantwoordelijkheden vervult in het douaneproces. Maak daarom op voorhand goede afspraken met uw logistieke dienstverlener en ga na of uw transporteur ervaring heeft met handel buiten het EU-douanegebied.

Stap 4 – Neem de nodige stappen om de invoer-btw en invoerrechten in orde te brengen

Voert u goederen in uit het VK, dan bent u als importeur verantwoordelijk voor de btw-procedure bij de aankomst van de goederen bij de Belgische douane. Behalve als u over een ET 14.000-vergunning beschikt: daarmee kan u de btw verleggen naar de volgende btw-aangifte.

Daarnaast is het mogelijk dat u invoerrechten moet betalen voor de producten. Check dus goed of er tarieven gelden voor uw ingevoerde goederen. Voor goederen van voldoende preferentiële Britse oorsprong is dat sowieso niet het geval.

Koopt u diensten uit het VK aan in een b2b-context, dan bent u doorgaans btw verschuldigd in België. Al gelden er enkele uitzonderingen op deze regel.

Stap 5 – Volg uw verantwoordelijkheden als importeur op

Bij invoer uit niet-EU-landen zoals het VK moet u als importeur nagaan of de producten aan alle EU-voorschriften voldoen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming. En dat vóór u ze in de handel brengt.

Uw belangrijkste verantwoordelijkheden als importeur:

 • Controleer of de Britse fabrikant ervoor heeft gezorgd dat de producten aan EU-regelgeving voldoen. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

 • Zorg ervoor dat u over de conformiteitsverklaring en technische documentatie beschikt en ze goed bewaart.

 • Waak erover dat u alle nodige contactgegevens kan voorleggen om de Britse fabrikant te allen tijde te kunnen bereiken.

 • Brengt u de ingevoerde producten in eigen naam op de markt, dan bent u verantwoordelijk voor de productveiligheid en de naleving van alle toepasbare EU-wetgeving.

 • Verifieer of de producten gekeurd zijn door een Britse ‘aangemelde instantie’ en laat uw certificaatdossier overdragen naar een Europese tegenhanger.

Stap 6 – Bereken de interne meerkosten

Export naar het VK betekent uitvoeren naar een derde land, buiten de EU. Daarbij komen mogelijk extra investeringen kijken. Breng onder meer de meerkosten van vertegenwoordigers, logistieke dienstverleners, importheffingen, certificering, IT-infrastructuur en andere importformaliteiten in kaart. En hou er rekening mee wanneer u contracten met Britse exporteurs onderhandelt. 

Stap 7 – Dek u in tegen wisselkoersschommelingen

Het Britse pond is volatieler dan vroeger. Het gevolg? Bij facturatie in pond riskeert u mogelijk hogere wisselkoersschommelingen. Bescherm uw bedrijf hiertegen in door:

 • contracten in euro te onderhandelen; of

 • een wisselkoersclausule in contracten te voorzien.

Blijkt dat alles niet mogelijk? Ga te rade bij uw bank of kredietverzekeraar voor ondersteuning op maat.

Cover E-book Exporteren naar VK

Draaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in handeldrijven tussen Vlaanderen en het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.