Stap 1 – Vraag (indien nodig) het juiste werkvisum tijdig aan

Voert u uw gebruikelijke beroepsactiviteit uit of biedt u vergoede diensten aan op Britse bodem, dan levert u allicht zogeheten ‘productief werk’. En daarvoor heeft u – op enkele uitzonderingen na – een werkvisum nodig in het VK.

De mogelijke visa zijn legio. Welke categorie voor u van toepassing is, ontdekt u:

Uitzonderingen op de regel

Voor deze activiteiten heeft u doorgaans geen werkvisum nodig in het VK:

  • installatie, reparatie en onderhoud van machines, hardware, software en gespecialiseerde apparatuur
  • werfinspecties
  • bepaalde trainingen voor een internationale onderneming
  • andere uitzonderingen – bekijk hier de volledige lijst

Let wel: andere vereisten blijven wél van toepassing – zoals een internationaal paspoort en een bewijs dat u voldoende middelen heeft om in uw eigen onderhoud te voorzien.

Stap 2 – Ga na of u btw-vrijstelling geniet (en volg op)

Wanneer u goederen exporteert naar het VK met uitzondering van Noord-Ierland, is deze levering vrijgesteld van Belgische btw in bepaalde situatiesMaar om die btw-vrijstelling te verantwoorden, moet u als exporteur wel formeel aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken.

De details? Die leest u in dit e-book over export naar het VK.

Opgelet: MOSS niet langer toepasbaar op het VK

Bedrijven actief in telecommunicatie en elektronische diensten kunnen in de EU gebruikmaken van Mini One Stop Shop (MOSS). Daarmee regelen ze hun btw-aangifte in één land en hoeven ze zich niet te registreren in elk EU-land apart.

Sinds 2021 maakt het VK niet langer deel uit van deze bijzondere regeling. In plaats van MOSS moet u dus de btw-richtlijnen van de Britse overheid hanteren voor diensten die u op Britse bodem levert.

Stap 3 – Bescherm uw intellectuele eigendom in het VK

De Brexit veranderde het regime rond intellectuele eigendom in het VK niet. Maar omdat het VK niet meer tot de EU-markt behoort, zijn bepaalde grensoverschrijdende wetgevende initiatieven wel weggevallen. Ga dus goed na hoe u uw merk en andere vormen van intellectueel eigendom optimaal beschermt.

Stap 4 – Hou rekening met de bescherming van persoonsgegevens (adequaatheidsbesluit)

Met een adequaatheidsbesluit stelde de EU op 28 juni 2021 vast dat het VK hetzelfde niveau van privacy en gegevensbescherming biedt als de GDPR, de Europese privacywetgeving. Geeft u als Europees bedrijf persoonsgegevens door aan Britse spelers, dan mag u dat dus blijven doen. Ga wel na of u de GDPR-richtlijnen volledig respecteert, ook als de data buiten de EU wordt gedeeld.

TIP

Het hoe, wat en waarom van databescherming in het VK leest u hier.

Stap 5 – Vraag (indien nodig) een A1-document aan voor de sociale zekerheid

Werken in het VK heeft mogelijk gevolgen op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Pols bij de dienst voor sociale zekerheid of uw sociaal secretariaat of u het A1-formulier nodig heeft: daarmee bewijst u dat u socialezekerheidsbijdragen betaalt in het buitenland.

Ter info: het A1-document is doorgaans alleen nodig als u of uw medewerker een ‘significante tijd’ doorbrengt op Britse bodem. Voor werken van korte duur bent u dus mogelijk gevrijwaard van deze verplichting. Win bij twijfel zeker advies in!

Meer info? Duik in onze handige e-books

Zakenreizen en werken in het VK

Welk visum heeft u nodig om in het VK productief werk te leveren? Wat mag wel/niet tijdens een zakenreis?

Dienstenexport naar het VK

Met dit e-book heeft u alle praktische info om uw diensten vlot aan te bieden in het VK.