Stap 1 – Vraag een EORI-nummer aan

Om de douaneformaliteiten te vervullen aan de Belgische grens, heeft u een Belgisch EORI-nummer nodig.

Dien uw EORI-aanvraag online in via het formulier op de website van de douane.

Stap 2 – Vul de uitvoeraangifte in (of laat ze invullen)

Vóór uw goederen het EU-douanegebied kunnen verlaten naar het VK, dient u een uitvoeraangifte in via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), het aangiftesysteem van de Belgische douane.

Ook een optie: deze verplichting uitbesteden aan een douanevertegenwoordiger. Een volledige lijst van douanevertegenwoordigers vindt u via de website van FOD Financiën.

TIP

Bespaar mogelijk tijd én geld door te werken met douanevergunningen.

Stap 3 – Check of er productspecifieke vereisten zijn

Voor bepaalde goederen moet u rekening houden met extra regelgevingen en formaliteiten. Dit is voornamelijk het geval voor de export van:

De mogelijke extra vereisten zijn legio. Slechts enkele voorbeelden:

  • Voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong (POAO) en plantaardige producten met een hoger risico moet u een fytosanitair of gezondheidscertificaat voorleggen. In ons land levert het FAVV die certificaten af na een controle.

  • Voor veel levensmiddelen is een voorafmelding via het Britse IPAFFS-platform verplicht. Denk aan levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, samengestelde producten, planten en plantaardige producten van middelhoog of hoger risico.

  • Voor levende dieren, kiemproducten en plantaardige producten met een hoog risico voeren de Britse autoriteiten zogeheten SPS-controles uit.

  • Bij accijnsgoederen moet u aantonen dat ze de EU correct verlieten. Hoe? Dat hangt ervan af of uw accijnsgoederen vrijgegeven zijn voor consumptie of onder schorsing staan.

En ga zo maar door … Klaar om in de details te duiken? Ga hier na aan welke vereisten u mogelijk moet voldoen.

Stap 4 – Volg de verantwoording van uw btw-vrijstelling op

Bij b2b-verkoop in het VK, hoeft u geen btw aan te rekenen. Maar om die btw-vrijstelling te verantwoorden, moet u formeel aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Belangrijk: u moet een gevalideerd uitvoerdocument of een alternatieve bewijsvoering van de douaneaangifte in uw bezit krijgen.

Let op! Verkoopt u goederen aan consumenten (b2c) in het VK? Of voert u ze uit naar de Britse markt onder de Delivered Duty Paid-Incoterm? Dan komen u wél btw-verantwoordelijkheden toe.

Wist u dat?

Ook voor het leveren van diensten aan een derde land als het VK hoeft u geen btw aan te rekenen. Op dienstenexport wordt bovendien geen douanecontrole uitgevoerd, tenzij u goederen of werkmateriaal mee de grens over transporteert. 

Stap 5 – Ga na wie verantwoordelijk is voor de Britse invoeraangifte

Verifieer de zogeheten ‘Incoterms’ in uw contracten om na te gaan of uw bedrijf verantwoordelijk is voor de Britse invoerformaliteiten. Is dat het geval, dan moet u een Brits EORI-nummer aanvragen.

Alternatieve optie: besteed de Britse invoerformaliteiten uit aan een douane- en/of fiscale vertegenwoordiger.

FAQ: “Heb ik een Brits btw-nummer nodig?”

Dat hangt ervan af. Wil u als Vlaamse exporteur bijvoorbeeld zélf de Britse invoerformaliteiten vervullen en uw goederen leveren tot aan de deur van uw klant in het VK? Dan zal u de Britse btw bij invoer moeten betalen. Daarvoor moet u een Brits btw-nummer aanvragen. Om de btw-aangifte in het VK te vervolledigen kan u vervolgens werken met een Britse fiscale vertegenwoordiger. 

Let op: bij een contract onder de DDP-Incoterm zal u als Vlaamse exporteur altijd een Brits btw-nummer moeten voorzien. Eventueel kan een fiscaal vertegenwoordig hier ook voor instaan. 

Stap 6 – Check of uw transporteurs goed voorbereid zijn

Voor elk zending van goederen naar het VK moet uw transportfirma een ‘Safety & Security Declaration’ of een ‘Entry Summary Declaration’ invullen via het online ICS-systeem. En dat tegen strakke deadlines:

  • voor roro-transport per ferry – minstens 2 uur voor de aankomst van de goederen aan de grens in het VK

  • voor transport via de Eurotunnel – minstens 1 uur voor aankomst

Verder moet de chauffeur beschikken over een Master Reference Number (MRN) of een Brits EORI-nummer dat kan bewijzen dat de Britse invoeraangifte vooraf werd ingevuld.

Stap 7 – Bereken alle (interne) meerkosten

Exporteren naar het VK betekent uitvoeren naar een derde land, buiten de EU. Daarbij komen mogelijk extra investeringen kijken. Denk aan kosten voor het in orde brengen van douaneformaliteiten, aanpassingen van uw IT-infrastructuur en logistieke wijzigingen. Hou er rekening mee wanneer u contracten met Britse importeurs onderhandelt.

Stap 8 – Dek u in tegen wisselkoersschommelingen

Het Britse pond is volatieler dan vroeger. Het gevolg? Bij facturatie in pond riskeert u mogelijk hogere wisselkoersschommelingenBescherm uw bedrijf hiertegen door:

  • contracten in euro te onderhandelen; of

  • een wisselkoersclausule in contracten te voorzien.

Blijkt dat alles niet mogelijk? Ga te rade bij uw bank of kredietverzekeraar voor ondersteuning op maat.

Stap 9 – Bescherm uw IP in het VK

De Brexit veranderde het regime rond intellectuele eigendom in het VK niet. Maar omdat het VK niet meer tot de EU-markt behoort, zijn bepaalde grensoverschrijdende wetgevende initiatieven wel weggevallen. Ga dus goed na hoe u uw merken, modellen en andere vormen van intellectueel eigendom optimaal beschermt.

Stap 10 – Gebruik uw ervaring als hefboom voor exportdiversificatie

Sinds 2021 is het VK een ‘derde land’. De bijbehorende handelsformaliteiten en aandachtspunten sluiten dan ook dicht aan bij andere markten buiten de EU.

Anders gesteld: de kennis die u opbouwt om uw export naar het VK in goede banen te leiden, is – minstens deels – herbruikbaar voor uw wereldwijde ambities. 

Cover E-book Exporteren naar VK

Exportdraaiboek voor ondernemend Vlaanderen

Klaar om dieper te duiken in goederenexport naar het VK? Met dit e-book heeft u alle informatie om praktisch aan de slag te gaan.